PXOM PORTO DO SON

A continuación amósase o documento do PXOM aprobado definitivamente integrado polos planos e memorias de ordenación e información e un Anexo que os modifica.

Todos os documentos e planos contidos no Anexo substitúen aos documentos e planos do mesmo nome do documento do PXOM.


  Mensaje Leído

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PORTO DO SON